Ambassade van België in Senegal
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

De Ambassade van België in Dakar is bevoegd om documenten uit de volgende landen te legaliseren:

-Guinee
-Guinee-Bissau
Voor documenten uit Gambia kunt u contact opnemen met het Ere-Consulaat van België in Banjul
Voor documenten uit Senegal en Kaapverdië kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten van deze landen.

 

Legalisatieprocedure

Merk op: 

Alle aktes / documenten moeten reeds gelegaliseerd zijn door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land van oorsprong (Guinée, Guinée-Bisau).

Alle Gambiaanse documenten moeten op het Ereconsulaat in Gambia gelegaliseerd worden.

Gelieve vervolgens de onderstaande procedure aandachtig te volgen:

1. De aanvrager maakt online een afspraak (<-- Hier klikken) om het origineel document in te dienen. Druk de bevestiging van uw afspraak af!

2. De aanvrager doorloopt de betalingsprocedure*** (hieronder te vinden). Houd uw betalingsbewijs bij!

3. De aanvrager komt op de dag van de afspraak, het origineel document indienen aan het loket van de Ambassade samen met uw bevestiging van de afspraak en het betalingsbewijs.

4. Bij het ophalen van het gelegaliseerde document (de termijn voor een legalisatie is 10 dagen na het ontvangen van het volledige dossier), ontvangt de aanvrager een bewijs (dat hem/haar ook per e-mail wordt toegestuurd) met een dossiernummer waarmee hij/zij de legalisatie kan raadplegen op deze website.

Betalingsprocedure***

 • De prijs van de legalisatie bedraagt 13.200 FCFA per document
 • De betaling gebeurt door middel van een overschrijving of door te storten op het volgende BICIS-rekeningnummer:

                  BICIS SN 010 01528 000607500074 81   <---(Klikken om te downloaden)        

De (oude) bankrekening bij SGBS werd definitief gesloten op 07 mei 2021.

 • Gelieve rekening te houden met eventuele bankkosten en zet als mededeling “ legalisatie + de naam ” (gelieve dezelfde naam die op het te legaliseren document staat, te vermelden).
 • Deze betaling dient voor het fysieke aanmelden aan de balie (stap 3 van de legalisatieprocedure) te gebeuren!
 • Vergeet niet het betalingsbewijs af te drukken.

Legalisatie Algemeen

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten:

 1. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
 2. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?
 3. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
 4. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits?
 5. Wat als legalisatie onmogelijk is?
 6. Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België?

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de 'Zoekcriteria' gebruiken.