Ambassade van België in Senegal

België in Senegal

Welkom op onze website!
 

De Ambassade van België in Dakar is open voor het publiek, enkel op afspraak

U kan een afspraak maken via volgende link: https://appointment.diplomatie.be, indien uw aanvraag betrekking heeft tot:

 • Legalisatie
 • Inschrijving in het consulaire register
 • Consulaire attesten
 • Paspoort / identiteitskaart aanvragen
 • Nationaliteit of burgerlijke stand dossiers
 • Attest geen huwelijksbeletsel
 • Attest van leven
 • Beroepskaarten
 • Visa voor Diplomatieke of dienstpaspoort en beursstudenten

Gelieve aanwezig te zijn op het consulaat op het uur en datum zoals vermeld in de bevestigingsmail.

Gelieve deze bevestiging ook mee te nemen.

Voor de visumaanvragen, gelieve volgende link te gebruiken: https://www.vfsglobal.com/belgium/senegal/French/index.html

Echter zullen enkel de visumaanvragen “studenten” (art. 58) en de visumaanvragen “terugkeer” (wegens verlopen verblijfskaart) worden afgeleverd.

Alle andere visums worden niet afgeleverd, tot nader order, volgens de instructies van de Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/Visa-Covid-19.aspx.

 

Reisbeperkingen door de Covid-19-pandemie

Bent u momenteel als Belg gestrand in het buitenland? We doen er alles aan om samen met u naar een oplossing te zoeken. Bekijk hier wat u zelf kunt doen: https://diplomatiebe.tappable.dev/coronavirus-nl.

 
Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op
dakar@diplobel.fed.be of telefonisch op +221 33 889 43 90. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en lees het reisadvies.

Ons team doet er alles aan om u te helpen. Door te registreren op Travellers Online blijft u op de hoogte van mogelijke opties om naar België terug te keren, inclusief commerciële vluchten.

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen.

 

 
Klik hier voor de schuldbekentenis

 
U bent een Belg die onlangs naar Senegal is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Dakar? U reist als toerist door Senegal en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Senegal gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Ten gevolge een reorganisatie van onze diensten, delen we u mee dat sinds 3 oktober 2016 het loket voor de niet-visa gebonden verrichtingen (d.w.z. inschrijving, aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en consulaire attesten, notariële en nationaliteitsakten en akten van de burgerlijke stand, legalisaties, informatie) uitsluitend open is van maandag tot vrijdag tussen 08u30 en 12u30.
 

Ambassade in Conakry

Op 1 februari 2018 heeft België een ambassade geopend in Conakry (Republiek Guinee):

Immeuble Koubia, appartement 402 - Corniche Nord - Camayenne 
Conakry 
Guinée

+224 625 256 444
Conakry@diplobel.fed.be

De Belgische Ambassade in Dakar blijft evenwel bevoegd voor volgende consulaire zaken :

 • Visa voor de aanvragers die in Guinee wonen.
 • Legalisatie van Guineese documenten.
 • Akten en consulaire attesten voor de aanvragers die in Guinee wonen.
 • Inschrijvingen, en aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten voor de aanvragers die in Guinee wonen.

 

Nieuws

24 sep

Vandaag vindt in de marge van de High Level Meeting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de virtuele ministeriële bijeenkomst over R2P – de Responsibility to Protect - plaats.

24 sep

Minister Goffin neemt vandaag deel aan een debat op hoog niveau van de VN-Veiligheidsraad over het thema "Global Governance na de COVID-19-pandemie".

21 sep

21 september is de 75e verjaardag van de Verenigde Naties. België is stichtend lid van de VN en de allereerste voorzitter van de Algemene Vergadering was minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak . Geconfronteerd met de uitdagingen van onze tijd blijft België meer dan ooit overtuigd van het belang van de rol van de Verenigde Naties en het multilateralisme bij het zoeken naar doeltreffende en harmonieuze oplossingen om vrede en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Dit engagement blijkt ook uit het mandaat in de Veiligheidsraad, waar België voor de 6e keer werd verkozen.

17 sep

België volgt de situatie in Wit-Rusland op de voet en met toenemende bezorgdheid. In de afgelopen weken zijn geloofwaardige meldingen van schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in het land blijven toenemen. Daarom heeft België op 17 september 2020 besloten om samen met 16 andere deelnemende landen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) een mechanisme in te roepen om een expertenmissie te belasten met het onderzoeken van deze bezorgdheden en het formuleren van aanbevelingen en advies over mogelijke oplossingen.

10 sep

Naar aanleiding van de brand die uitbrak in het opvangcentrum voor asielzoekers in Moria op het eiland Lesbos in Griekenland, beslist België om een 13-koppig medisch noodteam te sturen in het kader van het B-FAST-mechanisme, waarbij Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Bosa, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking betrokken zijn.