Ambassade van België in Senegal

België in Senegal

Maatregelen voor reizen naar België vanaf 03 december 2021.

Vanwege de onzekerheid over de Omicron-variant gelden vanaf 03 december 2021 aanvullende maatregelen voor reizigers naar België, vertrekkend uit Senegal. Meer informatie hierover vindt u op onze flowcharts.

Algemene principes:

 • Opgelet: reizigers die niet de nationaliteit bezitten van een land van de Europese Unie of van de Schengen-zone, met hun hoofdverblijfplaats in een derde land en die niet over een erkend vaccinatiecertificaat (EU of van buiten de EU) beschikken, kunnen voorlopig enkel reizen naar België indien ze in bezit zijn van een attest ‘essentiële reis’, afgeleverd door de ambassade.
 • Onder ‘volledige vaccinatie’ wordt verstaan: de vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds tenminste twee weken. Vanaf 1 september worden in België, onder bepaalde voorwaarden (zie onderaan), ook vaccinatiecertificaten aanvaard van derde landen (niet-EU-landen), in afwachting van een equivalentie-akkoord met de EU.
 • Onder ‘erkend vaccinatiecertificaat’ wordt verstaan Het EU Digitale COVID Certificaat of een erkend non-EU certificaat.
 • Reizen naar landen buiten de Europese Unie of de Schengenzone blijven sterk afgeraden.

Deze non-EU certificaten moet minimaal de volgende informatie bevatten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

 • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, voornaam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin dat in België erkend is;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin;
 • de naam van het land waar het vaccin is toegediend;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie met diens handtekening, stempel of een digitaal leesbare unieke certificaatidentificatiecode.

Hier klikken om de tabel te downloaden.

Passagier Lokalisatie Formulier:

Op de volgende link kunt u alle informatie betreffende deze nieuwe maatregelen terugvinden: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Vaccinatie van Belgen in Senegal

Opgelet, dit betreft enkel de Belgen die in de registers van de Belgische Ambassade in Dakar zijn ingeschreven. De anderen worden uitgenodigd om contact op te nemen met hun gemeente in België of met de Belgische ambassade / consulaat waar ze zijn ingeschreven.

 1. U wordt uitgenodigd om uw interesse mee te delen voor vaccinatie in Brussel in het Militair hospitaal van Neder-over-Heembeek, ter gelegenheid van een verblijf in België in de komende maanden;
 2. Komen hiervoor in aanmerking: de meerderjarige Belgen die in Senegal, Cabo- Verde, Guinee, Guinee-Bissau en Gambia wonen, en zijn ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van de post, evenals de echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit of de meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het consulaire registers). Deze “rechthebbenden” kunnen zich op dezelfde manier preregistreren via het formulier vermeld in punt 3;
 3. Preregistratie (bij voorkeur vóór 15 mei 2021) gebeurt via het formulier dat u vindt via de link https://forms.office.com/r/62ghn16BWc
 4. Op die manier kunnen de gezondheidsautoriteiten zich een idee vormen hoeveel dosissen er moeten voorbereid worden. De preregistraties blijven mogelijk na 15 mei;
 5. Doe enkel de preregistratie indien u werkelijk van plan bent om u te laten vaccineren tijdens uw verblijf. Zoniet bestaat het risico dat er vaccins verloren gaan.
 6. Op basis van uw preregistratie met het formulier (zie hierboven) zal het Consulaat nagaan of u aan de voorwaarden voldoet (nationaliteit/inschrijving in de consulaire registers/minstens 12 jaar) en zal aan de bevoegde overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – GGC) uw nationaal nummer en uw beschikbaarheden meedelen, om u op die manier toe te laten een afspraak te maken via het platform Bruvax van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 7. U zal zich als resident in het buitenland in de tweede helft van mei kunnen inschrijven in Bruvax. Dit zal u nog bevestigd worden per mail.
 8. Volgens de Taskforce Vaccinatie die instaat voor de organisatie van de vaccinatiecampagne in België, zal de eigenlijke vaccinatie voor Belgen die wonen in één van landen Senegal, Cabo-Verde, Guinee, Guinee-Bissau en Gambia mogelijk zijn vanaf juni.
 9. U dient u er zich van bewust te zijn dat u niet de keuze heeft van vaccin dat u zal worden toegediend.
 10. Voorzie in de planning van uw aanwezigheid in België: (i) zeven dagen quarantaine na uw aankomst, vooraleer u naar het vaccinatiecentrum kan gaan (ii) de nodige tijd voor de periode van vaccinatie in functie van de afspraak die u via Bruvax hebt gekregen (iii) 2 dagen na de laatste injectie vóór een vertrek per vliegtuig.
 11. De vaccinatie zal gratis zijn. Bij de ingang van het  vaccinatiecentrum dient u zich te identificeren met een geldige identiteitskaart of paspoort.
 12. Via de preregistratie worden uw gegevens verzameld, met inachtname van de regels met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, om u toe te laten u te laten vaccineren in België tegen het coronavirus. Alvorens uw gegevens definitief te registreren op het registratieplatform, dient u uw akkoord te geven dat uw gegevens worden overgemaakt aan de overheden bevoegd voor vaccinatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het vaccinatiecentrum dat instaat voor uw vaccinatie. U kan op elk moment uw akkoord intrekken.

 

De Ambassade van België in Dakar is open voor het publiek, enkel op afspraak

U kan een afspraak maken via volgende link: https://appointment.diplomatie.be, indien uw aanvraag betrekking heeft tot:

 • Legalisatie
 • Inschrijving in het consulaire register
 • Consulaire attesten
 • Paspoort / identiteitskaart aanvragen
 • Nationaliteit of burgerlijke stand dossiers
 • Attest geen huwelijksbeletsel
 • Attest van leven
 • Beroepskaarten
 • Visa voor Diplomatieke of dienstpaspoort en beursstudenten

Gelieve aanwezig te zijn op het consulaat op het uur en datum zoals vermeld in de bevestigingsmail.

Gelieve deze bevestiging ook mee te nemen.
 

 

 

 

 
 

U bent een Belg die onlangs naar Senegal is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Dakar? U reist als toerist door Senegal en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Senegal gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Het loket voor de niet-visa gebonden verrichtingen (d.w.z. inschrijving, aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en consulaire attesten, notariële en nationaliteitsakten en akten van de burgerlijke stand, legalisaties, informatie) is uitsluitend open van maandag tot vrijdag tussen 08u30 en 12u30 op afspraak.
 

Ambassade in Conakry

Immeuble Koubia, appartement 402 - Corniche Nord - Camayenne 
Conakry 
Guinée

+224 625 256 444
Conakry@diplobel.fed.be

De Belgische Ambassade in Dakar blijft evenwel bevoegd voor volgende consulaire zaken :

 • Visa voor de aanvragers die in Guinee wonen.
 • Legalisatie van Guineese documenten.
 • Akten en consulaire attesten voor de aanvragers die in Guinee wonen.
 • Inschrijvingen, en aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten voor de aanvragers die in Guinee wonen.

 

Nieuws

18 mei

De SheDecides-beweging viert dit jaar haar vijfde verjaardag. In 2017 lanceerden België, Nederland, Denemarken en Zweden de conferentie SheDecides. Het was oorspronkelijk een reactie op de terugtrekking van de regering van de Verenigde Staten met de herinvoering en uitbreiding van de zogenaamde 'Global Gag Rule'. 

17 mei

Het Koninkrijk België, als stichtend lid en gastland van zowel de Europese Unie als de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, verheugt zich over het verzoek van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden om lid van de NAVO te worden.

16 mei

Sinds 2004 herinnert de Internationale Dag tegen homofobie, bifobie en transfobie (IDAHOT) op 17 mei er ons aan dat discriminatie tegen LGBTQI+-personen nog steeds veelvuldig voorkomt.

12 mei

Meryame Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, heeft op donderdag 12 mei samen met de Palestijnse Premier Shtayyeh het nieuwe bilaterale samenwerkingsprogramma gelanceerd.

12 mei

De Belgische economische missie in het VK eindigt na een gevuld programma met evenementen, business-to-business contacten en ontmoetingen op hoog niveau. Na twee jaar onderbreking, het netwerk van contacten tussen Belgische en Britse operatoren werd hersteld dankzij fysieke aanwezigheden.