Ambassade van België in Senegal

België in Senegal

Vanaf 1 april legaliseert Senegal zijn documenten via de Apostille.

Als gevolg hiervan zal de ambassade niet langer bevoegd zijn om Senegalese documenten te legaliseren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de legalisatiedienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Senegal

 

Informatie aangaande visumaanvragen

                                            

De wachtperiode om een afspraak te bekomen voor een visumaanvraag bij TLS is momenteel 3 weken. De ambassade komt niet tussen voor het maken van een afspraak bij TLS. Een eerdere afspraak kan niet worden bekomen via de ambassade.

Wacht dus niet tot de laatste minuut om een afspraak te maken bij TLS. Een aanvraag kan tot minimum 15 dagen en maximum 6 maanden voor uw vertrek worden ingediend. Voor reizen tijdens het hoogseizoen en tijdens schoolvakanties (juni tot september) is het aangeraden om ruim op voorhand een aanvraag in te dienen.

Wij herhalen tenslotte ook dat de minimum verwerkingsperiode van een aanvraag 2 weken is, dit vanaf het moment dat uw dossier is ingediend bij TLS.

Wij danken u voor uw begrip.

Update covid-maatregelen

Op 23 mei 2022 werd het verbod op niet-essentiële reizen vanuit derde landen naar België opgeheven.

Ook vervallen de volgende verplichtingen voor reizen naar België: 
• Testen op dag 1 en 7 en quarantaine van 10 dagen
• Voorleggen van het Passenger Locator Form (PLF)
• Voorleggen van een geldig vaccinatie-, herstel- of testcertificaat

De afschaffing van deze verplichtingen geldt echter niet voor reizigers die uit landen met een heel hoog risico komen (Variant of Concern). Voor hen blijven de huidige regels van toepassing.

U kunt de nieuwe maatregelen hier raadplegen: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

Vaccinatie van Belgen in Senegal

Opgelet, dit betreft enkel de Belgen die in de registers van de Belgische Ambassade in Dakar zijn ingeschreven. De anderen worden uitgenodigd om contact op te nemen met hun gemeente in België of met de Belgische ambassade / consulaat waar ze zijn ingeschreven.

 1. U wordt uitgenodigd om uw interesse mee te delen voor vaccinatie in Brussel in het Militair hospitaal van Neder-over-Heembeek, ter gelegenheid van een verblijf in België in de komende maanden;
 2. Komen hiervoor in aanmerking: de meerderjarige Belgen die in Senegal, Cabo- Verde, Guinee, Guinee-Bissau en Gambia wonen, en zijn ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van de post, evenals de echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit of de meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het consulaire registers). Deze “rechthebbenden” kunnen zich op dezelfde manier preregistreren via het formulier vermeld in punt 3;
 3. Preregistratie (bij voorkeur vóór 15 mei 2021) gebeurt via het formulier dat u vindt via de link https://forms.office.com/r/62ghn16BWc
 4. Op die manier kunnen de gezondheidsautoriteiten zich een idee vormen hoeveel dosissen er moeten voorbereid worden. De preregistraties blijven mogelijk na 15 mei;
 5. Doe enkel de preregistratie indien u werkelijk van plan bent om u te laten vaccineren tijdens uw verblijf. Zoniet bestaat het risico dat er vaccins verloren gaan.
 6. Op basis van uw preregistratie met het formulier (zie hierboven) zal het Consulaat nagaan of u aan de voorwaarden voldoet (nationaliteit/inschrijving in de consulaire registers/minstens 12 jaar) en zal aan de bevoegde overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – GGC) uw nationaal nummer en uw beschikbaarheden meedelen, om u op die manier toe te laten een afspraak te maken via het platform Bruvax van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 7. U zal zich als resident in het buitenland in de tweede helft van mei kunnen inschrijven in Bruvax. Dit zal u nog bevestigd worden per mail.
 8. Volgens de Taskforce Vaccinatie die instaat voor de organisatie van de vaccinatiecampagne in België, zal de eigenlijke vaccinatie voor Belgen die wonen in één van landen Senegal, Cabo-Verde, Guinee, Guinee-Bissau en Gambia mogelijk zijn vanaf juni.
 9. U dient u er zich van bewust te zijn dat u niet de keuze heeft van vaccin dat u zal worden toegediend.
 10. Voorzie in de planning van uw aanwezigheid in België: (i) zeven dagen quarantaine na uw aankomst, vooraleer u naar het vaccinatiecentrum kan gaan (ii) de nodige tijd voor de periode van vaccinatie in functie van de afspraak die u via Bruvax hebt gekregen (iii) 2 dagen na de laatste injectie vóór een vertrek per vliegtuig.
 11. De vaccinatie zal gratis zijn. Bij de ingang van het  vaccinatiecentrum dient u zich te identificeren met een geldige identiteitskaart of paspoort.
 12. Via de preregistratie worden uw gegevens verzameld, met inachtname van de regels met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, om u toe te laten u te laten vaccineren in België tegen het coronavirus. Alvorens uw gegevens definitief te registreren op het registratieplatform, dient u uw akkoord te geven dat uw gegevens worden overgemaakt aan de overheden bevoegd voor vaccinatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het vaccinatiecentrum dat instaat voor uw vaccinatie. U kan op elk moment uw akkoord intrekken.

 

De Ambassade van België in Dakar is open voor het publiek, enkel op afspraak

U kan een afspraak maken via volgende link: https://appointment.diplomatie.be, indien uw aanvraag betrekking heeft tot:

 • Legalisatie
 • Inschrijving in het consulaire register
 • Consulaire attesten
 • Paspoort / identiteitskaart aanvragen
 • Nationaliteit of burgerlijke stand dossiers
 • Attest geen huwelijksbeletsel
 • Attest van leven
 • Beroepskaarten
 • Visa voor Diplomatieke of dienstpaspoort en beursstudenten

Gelieve aanwezig te zijn op het consulaat op het uur en datum zoals vermeld in de bevestigingsmail.

Gelieve deze bevestiging ook mee te nemen.
 

 

 

 

 
 

U bent een Belg die onlangs naar Senegal is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Dakar? U reist als toerist door Senegal en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Senegal gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Het loket voor de niet-visa gebonden verrichtingen (d.w.z. inschrijving, aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en consulaire attesten, notariële en nationaliteitsakten en akten van de burgerlijke stand, legalisaties, informatie) is uitsluitend open van maandag tot vrijdag tussen 08u30 en 12u30 op afspraak.
 

Ambassade in Conakry

Immeuble Koubia, appartement 402 - Corniche Nord - Camayenne 
Conakry 
Guinée

+224 625 256 444
Conakry@diplobel.fed.be

De Belgische Ambassade in Dakar blijft evenwel bevoegd voor volgende consulaire zaken :

 • Visa voor de aanvragers die in Guinee wonen.
 • Legalisatie van Guineese documenten.
 • Akten en consulaire attesten voor de aanvragers die in Guinee wonen.
 • Inschrijvingen, en aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten voor de aanvragers die in Guinee wonen.

 

Nieuws

18 sep

Tijdens haar deelname aan de openingssessie van de 78ste Algemene Vergadering in New York (UNGA78) zet minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez in op de grote beleidsprioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

16 sep

Op 19 september wordt het Algemeen Debat van de 78ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA78) in New York geopend.

14 sep

Gevolg gevend aan het verzoek om bijstand van Libië aan het Mechanisme voor Civiele Bescherming van de Europese Unie (“Union Civil Protection Mechanism” (UCPM)), heeft België besloten zich aan te sluiten bij de Europese solidariteitsactie.

06 sep

Van 4 tot 6 september vindt in Nairobi de eerste Africa Climate Summit (ACS) plaats.

29 aug

In de nacht van 26 op 27 augustus vond er nabij de Roemeense hoofdstad Boekarest een grote gasexplosie plaats bij een tankstation.