Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wil komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Vanaf 19 januari 2024 moeten alle aanvragers, resident in Senegal en Mauritanië, hun aanvraag voor een lang of kort verblijf in Luxemburg rechtstreeks op de ambassade van het Groothertogdom Luxemburg in Dakar indienen. De voornoemde aanvragers kunnen een afspraak nemen met de ambassade van Groothertogdom Luxemburg in Dakar via het volgende e-mailadres: dakar.consulat@mae.etat.lu

Gelieve te noteren dat personen die een afspraak hebben ontvangen bij TLS Contact voor 19 januari 2024 nog steeds behandeld zullen worden door de ambassade van België in Dakar.

Meer informatie over het bekomen van een visum voor Luxemburg

 

BELANGRIJKDeze aanpassing heeft geen betrekking op de aanvragers die resident zijn in Guinee-Conakry, Guinee-Bissaus en Gambia. De ambassade van Luxemburg in Dakar heeft nog geen accreditatie ontvangen voor deze landen. De hier voornoemde personen die een visum wensen te bekomen voor Luxemburg, kunnen nog steeds hun aanvraag indienen bij TLS in Dakar voor een behandeling door de Belgische ambassade in Dakar.

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen


Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.


TLSContact ontvangt alle afspraken voor visumaanvragen voor reizen naar België en Luxemburg ontvangen. U kunt zich registeren en een afspraak nemen via de website van TLSContact

Deze website bevat tal van informatie over alle verschillende soorten visa, procedures en andere informatie belangrijk voor uw visumaanvraag.

Wij raden dan ook alle aanvragers aan om al deze informatie grondig te lezen alvorens een aanvraag in te dienen.

Meer informatie over de huidige Belgische covid-maatregelen in verband met reizen van en naar België kunt u vinden op www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
 

Waar uw visumaanvraag voor België indienen?
 

Waar uw visumaanvraag voor België indienen?

U woont in

U wil een visum kort verblijf

U wil een visum lang verblijf

Cabo Verde

Centro Comum de Vistos, Praia

TLS Contact, Dakar*

Gambia

TLS Contact, Dakar*

TLS Contact, Dakar*

Guinee

TLS Contact, Dakar*

TLS Contact, Dakar*

Guinee-Bissau

Ambassade van Portugal, Bissau

TLS Contact, Dakar*

Mauritanië

Ambassade van Frankrijk, Nouakchott

TLS Contact, Dakar*

Senegal

TLS Contact, Dakar*

TLS Contact, Dakar*


Waar uw visumaanvraag voor Luxemburg indienen?
 

Waar uw visumaanvraag voor Luxemburg indienen?

Land van residentie

Aanvraag kort verblijf

Aanvraag lang verblijf

Senegal

Ambassade van Luxemburg, Dakar

 

 

 

 

 

Ambassade van Luxemburg, Dakar

Burkina Faso

Ambassade van België in Ouagadougou

Mali

Ambassade van Nederland, Bamako

Niger

Ambassade van Frankrijk, Niamey

Mauritanie

Ambassade van Frankrijk, Nouakchott

Gambie

Ambassade van België in Dakar (via TLS Contact)

Ambassade van België in Dakar (via TLS Contact)

Guinee-Conakry

Ambassade van België in Dakar (via TLS Contact)

Ambassade van België in Dakar (via TLS Contact)

Guinee-Bissau

Ambassade van Portugal, Bissau

Ambassade van België in Dakar (via TLS Contact)

Kaapverdië

Centre commun des visas, Praia

Ambassade van Luxemburg, Lissabon


Sinds 15/09/2021 worden de visumaanvragen voor België en Luxemburg (volgens bovenstaand schema) ingediend op het kantoor van TLS Contact in Dakar dat de afspraken zal vastleggen, de opvolging van de aanvragen zal verzekeren (informatie en documenten), de documenten zal teruggeven, en de beslissingen en paspoorten zal overhandigen.

Voor alle nodige informatie en opvolging van de visumaanvragen: +221 76 190 1709 

Voor het maken van een afspraak, de samenstelling van het dossier et het verdere verloop van de aanvraag: visas-be.tlscontact.com/visa/sn/snDKR2be/home


Tarieven voor de behandeling van visumaanvragen en legalisaties:

  • Transitvisa en visa kort verblijf: 52.800 FCFA (kosteloos voor kinderen onder de 6 jaar en 26.400 FCFA voor kinderen vanaf 6 jaar tot minder dan 12 jaar).
  • Visa lang verblijf: 118.800 FCFA.
  • Legalisaties: 13.200 FCFA

Er bestaan afwijkingen op die tarieven (zie de website van de Dienst Vreemdelingenzaken).

 * De Ambassade van België in Dakar blijft volgende visumaanvragers ontvangen, en dit op woensdag van 8 tot 12u (of, in geval de woensdag een sluitingsdag is, op de eerstvolgende werkdag):

  • De houders van een diplomatiek of dienstpaspoort.
  • De beursstudenten van de Belgische Staat, Belgische besturen in brede zin (bijv. DGD, Samenwerking, Gemeenschappen en Gewesten), internationale instanties (bijv. beursstudenten van een programma van de Unie) en Belgische universiteiten.
     

Belangrijke opmerkingen bij het indienen van een visumaanvraag:

  • Gelieve u aan te melden met  alle originele documenten en met 1 kopie van alle documenten bij een visumaanvraag kort verblijf.
  • Gelieve u aan te melden met  alle originele documenten en met 2 kopieën van alle documenten bij een visumaanvraag lang verblijf.

Er kunnen bijkomende documenten gevraagd worden, bovenop deze opgegeven op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken
 

Erkende artsen:

Nuttige websites

VIS-systeem


De procedure voor het aanvragen van een visum is gewijzigd met de introductie van het VIS. VIS staat voor "Visa Information System" en betekent dat ook de biometrische gegevens zullen worden geïntegreerd in het visum.

Het belangrijkste doel van het VIS is om de afgifte van visa te vereenvoudigen, faciliteren van de controles aan de buitengrenzen en de veiligheid te verbeteren voor alle betrokkenen,waaronder de aanvragers.

Dit betekent echter dat alle SCHENGEN visumaanvragers zich persoonlijk zullen dienen aan te bieden om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie

Vanaf 1 december 2018 zullen ook van elke aanvrager van een visum lang verblijf die zes jaar of ouder is de vingerafdrukken (10 vingers) verplicht worden afgenomen.


In overeenstemming met de Visumcode, behoudt iedere visumaanvrager het recht zijn/haar visumaanvraag rechtstreeks in te dienen bij de Belgische Ambassade of het Belgische Consulaat bevoegd voor zijn plaats van residentie. In dat geval wordt de visumaanvrager verzocht op voorhand via e-mail een afspraak te maken bij de betrokken missie.