Ambassade van België in Senegal
Home Op reis in Senegal, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau en Kaapverdië

Op reis in Senegal, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau en Kaapverdië

Reisadviezen

 
Aanbevelingen aan de Belgen

Meer info...
 

COVID-19

Brussels Airlines probeert er voor te zorgen om één of twee bijkomende vluchten vanuit Dakar op een nader te bepalen uur in de komende dagen te kunnen plannen. 

Enkel de Europese houders van een geldig reisbiljet voor de (geannuleerde) Brussels Airlines vluchten van donderdag 19 of vrijdag 20 maart zullen aan boord van die vlucht(en)  kunnen gaan.  Brussels Airlines zou u een bevestiging per e-mail of sms moeten opsturen dat u deze vlucht zal kunnen nemen.

Voor de andere Belgen op reis in Senegal, stelt de Ambassade alles in het werk om, in overleg met de Belgische regering, een oplossing te vinden.
In geval deze zich zal aandienen, zullen jullie hierover ten gepasten tijde een bericht krijgen. 

Om u te kunnen contacteren (per e-mail of per telefoon), en indien u dat nog niet zou hebben gedaan, is het noodzakelijk om u te registreren op travellers online: HTTPS://TRAVELLERSONLINE.DIPLOMATIE.BE

Air France en Senegal plannen in de komende dagen samen 6 vluchten naar Frankrijk.  U kunt ook proberen om bij deze maatschappijen een zetel te krijgen.  Opgepast! Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werd beslist om de Europese  buitengrenzen te versterken door een gecoördineerde, tijdelijke beperking van 30 dagen op te leggen voor alle niet-essentiële reizen naar de Europese Unie.  De niet-Belgische en niet-Europese houders van een vliegtuigbiljet moeten de instructies hieronder lezen om te weten of ze de vlucht van vrijdag zullen mogen nemen of niet.

Alle informatie waarover de ambassade beschikt, wordt in dit bericht weergegeven. Gelieve hier rekening mee te houden vooraleer u de ambassade te Dakar ter zake contacteert.

Toegang tot het Europees grondgebied vanaf 18 maart :

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werd inderdaad beslist om de Europese  buitengrenzen te versterken door een gecoördineerde, tijdelijk restrictie van 30 dagen op te leggen voor alle niet-essentiële reizen naar de Europese Unie (UE).

 Deze beslissing maakt deel uit van een breder plan dat:

De spreiding van het virus moet indammen,

Medisch materiaal voorziet,

Onderzoek naar een vaccin faciliteert,

De sociaal-economische gevolgen aanpakt,

De terugkeer van gestrande reizigers buiten Europa coördineert.

 Deze tijdelijke beperking betekent dat niet-Europese reizigers van buiten de Schengenzone de komende dertig dagen NIET naar België of de andere lidstaten kunnen reizen.

 urgers van de Schengen-landen (EU+4: EU-lidstaten + Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en Ijsland) die in het buitenland ziJn en terug naar huis willen, kunnen het natuurlijk doen, alsook mensen die hier al lange tijd wonen en de Britten.

 Ook voor buitenlandse diplomaten, medisch personeel en onderzoekers die werken aan de ontwikkeling van een vaccin blijft de grens open.  Ook wordt een uitzondering gemaakt voor reizigers in transit, vrachtwagenchauffeurs en om dwingende familiale redenen.  Voor vluchtelingen die internationale bescherming zoeken, geldt eveneens een uitzondering.

Doorgang van medicijnen, voedsel en goederen blijven gevrijwaard.  Goederentransport blijft gevrijwaard. Er gelden zelfs “priority lanes for freight transport” daar de beschikbaarheid van goederen absoluut noodzakelijk is en de controlemaatregelen die landen opleggen de economische waardeketens niet mogen verstoren.

 De kans bestaat dat die maatregel na 30 dagen verlengd wordt.

COVID-19

Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Het virus verspreidt zich over de hele wereld en kan hierom een impact hebben op uw verplaatsingen en reizen. Deze verplaatsingen en reizen helpen niet om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Steeds meer landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen, waardoor de  normale doorgang over de grenzen niet langer kan gegarandeerd worden. Het risico voor Belgische burgers om in het buitenland geblokkeerd te raken, is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.

Voor toeristen, studenten, stagiaires en andere Belgische tijdelijke bewoners:

Mensen die voor een korte periode in Senegal, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau of Cabo Verde verblijven, zoals toeristen, studenten, of stagiaires, doen er goed aan te overwegen om al dan niet vervroegd terug te keren dan wel bereid zijn het risico te lopen om langer dan voorzien op hun bestemming te blijven. Hou hierbij rekening met uw huisvesting, financiën, familie, verzekering en medische situatie en voorzieningen. Indien u wenst te vertrekken neem dan in de eerste plaats contact op met uw touroperator, reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Met betrekking tot Senegal heeft de Senegalese regering maandag 16 maart besloten de vluchten van en naar 7 landen op te schorten: België, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Tunesië en Algerije, vanaf woensdag 18 maart om 23.59 uur gedurende 30 dagen. Vluchten naar andere bestemmingen vanuit Dakar blijven tot nader order operationeel. De weg- en zeegrenzen blijven open.

De luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft besloten om al haar vluchten vanaf vrijdag 20 maart op te schorten

ALS U HET NOG NIET GEDAAN HEBT, IS HET ZEER AANBEVOLEN OM U SNEL IN TE SCHRIJVEN OP  https://travellersonline.diplomatie.be. DIT ZAL DE BELGISCHE AMBASSADE VERGEMAKKELIJKEN OM MET U IN CONTACT TE KOMEN EN U OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN RELEVANTE ONTWIKKELINGEN IN VERBAND MET DE SITUATIE.

Voor Belgen die permanent in Senegal, Gambia, Guinee-Bissau of Cabo Verde verblijven:

Mensen die permanent in het buitenland verblijven, moeten zelf beslissen of een verblijf daar de beste optie is. Houd er rekening mee dat er steeds minder vluchten worden uitgevoerd en dat het steeds moeilijker wordt om naar België te komen.

Het wordt aanbevolen dat alle Belgen die zich momenteel in het buitenland bevinden de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet opvolgen.

Volgens de instructies van de Belgische regering worden momenteel de consulaire diensten beperkt. Voor een dringend paspoortverzoek is het aan te raden een afspraak te maken.

Indien u de Ambassade telefonisch of per email probeert de bereiken, is het mogelijk dat het tijd neemt. Het aantal Belgen die de Ambassade trachten te contacteren is momenteel inderdaad bijzonder hoog. De ploeg van de Ambassade is u dus erkentelijk voor uw geduld.

Reisadviezen worden per land voortdurend bijgewerkt op basis van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Belgen in nood

België wordt in het buitenland vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades en consulaten-generaal. Het ambtsgebied van de ambassade kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen vertegenwoordiging aanwezig is. Ambassades en consulaten vervullen geen louter diplomatieke opdracht maar fungeren tevens als ‘openbare dienst’ voor Belgen in het buitenland. Tot op zekere hoogte kunnen ze bijstand verlenen aan Belgen in moeilijkheden. Daarnaast bestaan er nog tal van ereconsulaten die echter over minder bevoegdheden beschikken. Ze zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. Lees verder... 

 
Contactgegevens voor Belgen in nood

Voor dringende gevallen (ongevallen, verlies/diefstal documenten, etc. - geen visa!) na de werkuren en tijdens het weekend kunnen Belgen de Ambassade in Dakar bereiken via het noodnummer +221 77 637 01 78.