Ontwikkelingssamenwerking

Informatie over de Belgische ontwikkelingssamenwerking met Senegal.

  1. Laatst bijgewerkt op

België ijvert voor een wereld zonder armoede waar mensen in vrede en veiligheid kunnen leven en waar er reële kansen tot ontplooiing worden geboden. Daarom sluit ons land zich aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap die gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen van de duurzame ontwikkeling. Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 

Programma's en partners


De ontwikkelingssamenwerking tussen België en Senegal bestaat reeds sinds 1968. In ruim 50 jaar is onze samenwerking in vele sectoren en via allerhande partners actief geweest. Gouvernementeel, niet-gouvernementeel, multilateraal, via gedecentraliseerde overheden, op humanitair vlak… België heeft via zijn vele kanalen interventies ontplooid op het vlak van o.a. voedselzekerheid, drinkbaar water, gezondheidszorg, landbouw, economische versterking, vrouwenrechten, enz.

Senegal is een van de 14 partnerlanden van de Belgische gouvernementele samenwerking, die wordt uitgevoerd door het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel. In het verleden was de gouvernementele samenwerking vooral actief op het gebied van gezondheid, water (productief en drinkwater, sanitaire voorzieningen) en plattelandsontwikkeling.

Het huidige gouvernementele “Samenwerkingsprogramma 2019-2023” werd op 15 juli 2019 vastgelegd met de ondertekening van de Bijzondere Overeenkomst, met een globale enveloppe van ​​45 miljoen euro. De "eerste pijler" van het programma (22,5 miljoen euro) beoogt de sociaaleconomische ontwikkeling van de Sine Saloum (regio’s Kaffrine, Fatick, Kaolack en Diourbel), door bij te dragen tot het creëren van waardig werk en door de oprichting van twee industriële parken als onderdeel van de “Agropole centre”, die zich zal richten op de ontwikkeling van de agroalimentaire sector. De "tweede pijler" (8,8 miljoen euro) beoogt de reproductieve gezondheid te bevorderen, evenals de preventie en hulp bij gender gebaseerd seksueel geweld. De "derde pijler" (4,5 miljoen euro) betreft capaciteitsopbouw via opleiding, studies en expertise. De rest van het budget wordt toegewezen aan een reserve en technische assistentie. 

Ruim 20 Actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS) zoals ngo’s, steden en gemeenten (bv. Anderlecht, Hastières en Sint-Niklaas), en wetenschappelijke en universitaire instellingen zijn actief in Senegal, op verschillende gebieden zoals plattelandsontwikkeling, vrouwelijk ondernemerschap, agro-ecologie enz. Deze ANGS (Broederlijk Delen, Le Monde Selon les Femmes, Vredeseilanden, Solidagro, Autre Terre, SOS Faim, ULB Coop, APEFE, Eclosio, ARES, enz.) beschikken over een meerjarenprogramma voor 2017-2021 van 20 miljoen euro. Jaarlijks vloeit ongeveer 5 miljoen euro Belgische ontwikkelingsfinanciering via deze actoren naar Senegal.

Wallonië, de Franse Gemeenschap van België (FWB) en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken samen met Senegal via het Internationaal agentschap Wallonië-Brussel (WBI)

BIO Invest, de Belgische investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden, verstrekte in Senegal participaties en leningen aan de voedingsindustrie (bv. La Laiterie du Berger), hernieuwbare energie (bijv. de zonnecentrale Ten Mérina Dakhar), financiële en microfinancieringsinstellingen, enz.
 

Beurzen


Belgische universiteiten kennen beurzen toe voor gespecialiseerde studies. Informatie hierover vindt u op de websites van de respectieve organiserende organisaties: de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR-UOS) en de Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES)